Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 China Great Wall Quality BICYCLE DESIGN ,PRODUCING ,SERVICE 2018-01-15 ~ 2021-01-14
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
UNIEF SUPPLIER UNIEF SUPPLIER UNICEF BICYCLE industry 2007-12-06 ~ 2010-12-06
PRODUCTS EXEMPTION PRODUCTS EXEMPTION GENERAL ADMINSTRATION OF QUALITY SUPERVISION INSPECTION AND QUARANTINE OF THE PEOPLE 'S REPUBLIC OF CHINA BICYCLE industry 2006-12-06 ~ 2010-12-06
IS09001 IS09001 TIANJIN GREATWALL QUALITY GUARANTEE CENTRAL BICYCLE industry 2006-12-06 ~ 2011-12-06
BRAND CHINA BRAND CHINA MINSTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE 'S REPUBLIC OF CHINA CHINA 2006-10-30 ~ 2008-10-30
CHINA TIME-HONORED BRAND CHINA TIME-HONORED BRAND MINSTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE 'S REPUBLIC OF CHINA CHINA 2006-10-30 ~ 2008-10-30

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này